Productes

Productes

Productes de Pintur S.A.:

Decoració: pintures, recobriments, vernissos

En decoració d'interiors disposem de la més àmplia varietat de productes, des de la preparació de les superfícies a pintar fins als acabats més nous i bonics.

Li proposem les opcions més actuals en pintures, revestiments murals, papers pintats i en tots els elements decoratius complementaris com motllures i cornises, “panel piedra”, parquets, acabats en alta decoració...

També pot disposar de les preparacions i acabats adients per a superfícies metàl·liques i de fusta. La nostra gama inclou des dels productes restauradors de les superfícies, fins als acabats en impregnació, vernissos i esmalts en múltiples opcions de colors.

Arquitectura: façanes, aïllaments i tractaments de patologies diverses

Els oferim el sistema complet de protecció tèrmica de les edificacions SATE, que suposa un gran estalvi energètic. Li farem la prescripció tècnica i el seguiment de l'obra, tot proporcionant tots els materials per a la seva realització (perfils, plaques, morters i acabats).

Subministrem tots els productes adients per a la preparació i acabat de les façanes, previ informe tècnic del tractament a realitzar segon la patologia de la superfície: esquemes de protecció en cas de fongs, salnitre, calcinat, corrosions, esquerdes i humitats. Poden disposar de les garanties necessàries, segons la normativa sobre les edificacions.

Tanmateix podem subministrar tots els productes necessaris per a la protecció del foc de tots els elements de l'edificació. Prèviament els podem realitzar un estudi tècnic dels càlculs de resistència al foc dels elements metàl·lics, a fi de dictaminar el tractament necessari per complir les exigències de l'administració.

Indústria: pintures, eines, maquinària, protecció laboral i vestuari

Tenim els productes per a preparació de superfícies metàl·liques i pintures per a acabats segons els diferents sistemes d’aplicació, per aconseguir les prestacions desitjades. Productes per a la indústria del moble: per a tenyir la fusta i fondejar i acabar segons el resultat requerit.

Tenim la més àmplia i especialitzada gama d’eines i maquinaria per a netejar, sanejar i revestir tota varietat de suports i aconseguir el millor acabat en totes les feines.

També productes i equipaments de protecció per prevenir els riscs laborals, proporcionant seguretat en el moment de realitzar cada tipus de treball.

Poden disposar de les millors opcions en vestuari professional, ter a realitzar tot tipus de treball.

Material per a belles arts

A Pintur trobarà tot tipus de material per a belles arts: olis, aquarel·les, acrílics, cavallets, bastidors, pinzells, temperes, aerògrafs, llibres... També disposem d’una àmplia gama de productes auxiliars, material escolar i manualitats.

El nostre personal especialitzat us orientarà, en tot moment, del material que necessiteu segons les diferents tècniques.

Instal·lacions esportives: pintures i productes auxiliars

Pintures per a piscines i productes per a un correcte tractament de l'aigua. També els oferim pintures per a instal·lacions esportives: frontons, pistes de tennis i pavellons esportius.

Poden trobar les pintures i vernissos per a la protecció d'embarcacions i qualsevol superfície exposada a ambients marins.

Administració pública: senyalització vial i conservació del patrimoni municipal

Tenim les pintures i els elements necessaris per a realitzar la senyalització vial dels municipis.

Els podem realitzar un diagnòstic de les patologies dels monuments, construccions municipals i del mobiliari urbà, subministrant els productes necessaris per a realitzar el tractament adient en cada cas.

© 2021 PINTUR S.A. Tots els drets reservats
Produït per BeeDigital