Haz clic aquí

CONDICIONS DE COMPRA

La titularitat d’aquest lloc web www.pintur.com l’ostenta PINTUR, S.A. i les dades del qual són les següents:

PINTUR S.A.

Carretera de Sant Hipòlit 25. 08500 VIC

NIF-A08361446

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 2.649, Full 28.226, Foli 180, Secció 2a.

En utilitzar aquest lloc web i sol·licitar l’adquisició d’un producte, l’usuari consent quedar vinculat per aquestes condicions.

PROCÉS DE COMPRA

L’usuari pot comprar a la web pels mitjans i les formes establerts. L’usuari haurà d’emplenar i comprovar la informació que en cada cas se li sol·licita a l’efecte d’executar la compra. Posteriorment l’usuari rebrà un correu electrònic confirmant que s’ha rebut la comanda. L’usuari reconeix en el moment de la compra ser coneixedor i accepta les condicions particulars del producte, indicant a manera enunciativa i no limitativa: nom, pes o volum, manera com s’utilitza, etc.

DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per PINTUR, S.A. estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament dels mateixos PINTUR S.A. es compromet a contactar amb l’usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import del producte.

PREUS

Els preus indicats al lloc web són els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l’usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

FORMES DE PAGAMENT

Els mitjans de pagament acceptats seran:

Targeta de dèbit/crèdit: La nostra passarel·la de pagament integra la plataforma CES (Compra Electrònica Segura) que, sota els protocols internacionals Verified by Visa i MasterCard SecureCode, aporta una alta seguretat i protecció de dades.

Transferència bancària: L’usuari paga directament al nostre compte bancari. La comanda no serà enviada fins que l’import complet hagi estat rebut al nostre compte.

LLIURAMENT

Els lliuraments s’efectuaran a l’àmbit d’Espanya (Península i Balears). A efectes de les presents condicions es considerarà que s’ha produït el lliurament en el moment en què l’usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

DEVOLUCIONS

L’usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals per desistir de la compra feta a la web. El termini computarà des del lliurament del mateix. En el supòsit de tractar-se d’un producte personalitzat (en el cas de la consecució d’un determinat color del producte segons les indicacions de l’usuari) el dret de desistiment desapareix, essent l’usuari coneixedor d’aquesta circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar-la compra corresponent.

Per exercitar aquest dret de desistiment, l’usuari haurà de notificar la seva decisió a PINTUR S.A. dins el termini establert a aquest efecte i al mail comercial2@pintur.com. El reemborsament a lusuari serà mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat per aquest en el moment de realitzar la transacció inicial de compra.

No es procedirà a fer cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els continguts del lloc web www.pintur.com, incloent-hi entre d’altres les imatges i textos dels articles, són propietat de PINTUR S.A. Queda expressament prohibit copiar, reproduir, republicar, modificar o mostrar per a ús comercial sense previ consentiment de PINTUR S.A.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS

PINTUR S.A. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí. L’ús de la web després dels canvis implicarà l’acceptació d’aquests.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La relació entre PINTUR S.A. i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Vic.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal que l’usuari proporcioni a través d’aquest lloc web, així com les que pogués facilitar en el futur en el marc de la relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades a la nostra base de dades.

La finalitat del tractament de dades és gestionar i facilitar els productes que l’usuari sol·liciti i adequar els serveis a les preferències.

L’usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, enviant un correu electrònic al mail comercial2@pintur.com

Mitjançant la introducció de les dades l’usuari atorga el consentiment inequívoc a PINTUR S.A., declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter

× Com et puc ajudar?